ฝอยทอง兔丘💫

梦游卖画人

               ◾️       🦄️
   它一直都是假的  只是它不愿意承认  
  
任然继续保持着  两只独角 牵连着的线   维持着 疲惫  不舍  试探    两只角传达不到 任何 节奏
 
善良 转化为利刃将它切断      两只独角才能重获新生💫️

评论

热度(8)