ฝอยทอง兔丘💫

我深知她笑容的甜美中包含罪恶 漂亮的小嘴里可以吐出蛇信子

窝和 Molly(女儿) 的发型可以一样!!哈哈哈哈      我室友经常玩我头发!!

我也✨✨✨🌈₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎ ​​​

杰医(动作有参考的!)很抱歉我这人真的不太会画同人!!🤯 时间过去这么久我还是依然喜欢你们💖💖✨我非常期待合志 希望能快快拿到

给店家画的包装袋~✨🥰 我就不发原图啦~

𝔐𝔬𝔩𝔩𝔶 3✨ (未完成


𝔜𝔬𝔲 𝔪𝔲𝔰𝔱 𝔱𝔞𝔨𝔢 𝔶𝔬𝔲𝔯 𝔭𝔩𝔞𝔠𝔢 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔠𝔦𝔯𝔠𝔩𝔢 𝔬𝔣 𝔩𝔦𝔣𝔢.

蟹蟹大家喜欢Molly✨✨💙💖

耗时...(可能我比较辣鸡[笑cry]✨💙

 画的时候一直有放两首歌     白虎野的姑娘

                                              mystery of love 

蟹蟹好朋友  宇宙土鸡蛋🍳 的小礼包!!